horoscope in urdu 20 february virgo february horoscope aquarius personality january 7 horoscope scorpio scorpio aquarius love horoscop sentimente birthday horoscope capricorn january 30 2020 about taurus horoscope today january 2 tarot taurus february 2 birthday astrology virgo 26 march horoscope 2020 march 2020 aquarius horoscope 2020 leo spiritnow scorpio astrology february 1 birthday purva janma astrology march january 5 horoscope pisces pisces aries born on march 3 horoscope daily horoscope 22 march astrology march 28 virgo or virgo pisces weekly horoscope february 23 2020 lunar eclipse january 15 2020 astrology pisces 11 date of birth numerology astrologers sagittarius horoscope today 17 january birthday horoscope astrological chart for march 3 2020 horoscope in urdu 12 february aquarius weekly horoscope from 1 january 2020 february 26 2020 sagittarius horoscope aries horoscope aries weekly horoscope 23 march 2020 by michele knight today is my birthday 23 january yearly horoscope singles love horoscope gemini horoscope leo in urdu astrohope number 15 birthday balloon site de rencontre gratuit cameroun libra

Lịch học

 

peargarewli.tk CƠ SỞ 1:  Tầng 4, Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội

adtitromubar.tk Lịch học lớp tập thể:

gastlidere.tk Thứ Giờ học Cấp độ Ngày khai giảng Ngày bế giảng Giáo viên
Hai 18h30 - 19h30 2B 04/04/2016 26/09/2016 Nguyễn Hồng Nhung
Ba 16h30 - 17h30 4A 01/03/2016 30/08/2016 Nguyễn Minh Phương
17h30 - 18h30 3B 01/03/2016 30/08/2016
16h30 - 17h30 2B 06/04/2016 28/09/2016 Trần Thị Trang
Năm 16h30 - 17h30 2A 05/05/2016 27/10/2016 Nguyễn Nhật Quỳnh
17h30 - 18h30 1B 21/02/2016 11/08/2016
Sáu 17h30 - 18h30 1A 01/04/2016 30/09/2016 Trần Thanh Hương
Bảy 8h30 - 9h30 (P1) 3A 04/06/2016 26/11/2016 Nguyễn Minh Phương
9h30 - 10h30 (P1) 3B 05/03/2016 27/08/2016
8h30 - 9h30 (P2) 2A 04/06/2016 26/11/2016 Trần Thanh Hương
9h30 - 10h30 (P2) 1A 20/02/2016 13/08/2016
16h - 17h (P1) 1B 07/05/2016 29/10/2016 Trần Thị Trang
17h - 18h  4B 04/06/2016 26/11/2016
16h - 17h (P2) 2B 02/04/2016 24/09/2016 Nguyễn Lệ Huyền
Chủ nhật 8h30 - 9h30  2A 05/06/2016 27/11/2016 Trần Thị Trang
9h30 - 10h30 4B 03/04/2016 25/09/2016
10h30 - 11h30 4A 08/05/2016 30/10/2016
14h45 - 15h45 2B 07/02/2016 31/07/2016 Nguyễn Hồng Nhung
15h45 - 16h45 1B 08/05/2016 30/10/2016
16h30 - 17h30 1A 10/04/2016 25/09/2016 Trần Thanh Ly
17h30 - 18h30 2B 06/03/2016 28/08/2016 Nguyễn Nhật Quỳnh

 

Lịch học các lớp cá nhân:

 

Thứ Giáo viên Thời gian Số học sinh
Hai Mai Linh Chi 16h15 - 18h15 4
Nguyễn Minh Phương 17h15 - 19h15 4
Nguyễn Nhật Quỳnh 16h15 - 18h15 4
Ba Trần Ngọc Bích 16h30 - 19h30 5
Trần Thanh Hương 16h - 18h30  5
Nguyễn Minh Phương 18h30 - 19h 1
Đào Trọng Tuyên 16h30 - 18h30 4
Nguyễn Minh Phương 16h30 - 18h30 4
Năm Trần Ngọc Bích 16h15 - 18h45 5
Trần Thị Thu Hương 16h30 - 18h30 4
Sáu Nguyễn Nhật Quỳnh 16h30 - 19h 5
Nguyễn Minh Phương 16h15 - 19h15 6
Trần Thanh Hương 18h30 - 19h30 2
Bảy Nguyễn Nhật Quỳnh 8h - 11h 5
Trần Thanh Hương 8h - 12h 3
Nguyễn Lệ Huyền 17h30 - 18h30 2
Chủ nhật Lê Trung Nam 9h30 - 10h30 2
Nguyễn Nhật Quỳnh 9h - 11h 3
Nguyễn Nhật Quỳnh 15h30 - 17h30 4